Spring naar de inhoud

Privacy en cookie policy

Informatie eigenaar website:

De website www.bbstuk.be is eigendom van:

 • BB STUK BV
 • Beverpark 309 UNIT A 7.1
 • 9120 Beveren
 • E-mail:   info@bbstuk.be

Wij zullen de persoonsgegevens van zowel de gebruiker van de website als de cliënt zorgvuldig behandelen conform de geldende wettelijke bepalingen.

Voor meer informatie i.v.m. privacy, verwijzen wij naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door gebruik te maken van de website, is het mogelijk dat wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • gegevens over je activiteiten op onze website
 • je IP-adres
 • je internetbrowser en het type apparaat waarmee je onze site bezoekt

Voor meer informatie over deze werkwijze, verwijzen wij naar ons cookiebeleid onderaan.

Indien je gebruikmaakt van ons contactformulier, kunnen wij volgende gegevens van jou verkrijgen:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • In principe verwerken wij geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens over jou.

Het kan uiteraard altijd, dat je dergelijke informatie zelf hebt medegedeeld via het contactformulier. In dergelijk geval zullen wij dit met de meeste discretie en in overeenstemming met de geldende wetgeving behandelen.

Verder hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve indien zij toestemming hebben van hun ouders of voogd.

Uiteraard kunnen wij niet controleren of een surfer effectief ouder is dan 16 jaar. Wij raden dan ook ouders aan om aandachtig de online-activiteiten van hun kinderen op te volgen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder de vereiste toestemming.

Mocht je om een of andere reden overtuigd zijn dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, verzoeken wij je vriendelijk om contact op te nemen via bovenstaande gegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken je persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • mogelijkheid om contact op te nemen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • dienstverlening
 • verbeteren van onze website door jouw gedrag op de website te analyseren

Hoelang we gegevens bewaren

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Je gegevens worden niet verkocht aan derden.

Voor bepaalde verrichtingen, doen wij een beroep op derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijk geval sluiten wij met deze derden een bewerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat je gegevens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid krijgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan je sturen naar de bovenstaande gegevens.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering effectief door jou is ingediend, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Je verzoek wordt dan zo snel mogelijk en ten laatste binnen de vier weken behandeld.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van je gegevens zeer ernstig en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden geacht voor iedere directe of indirecte schade die veroorzaakt zou worden door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

Verwijzingen naar andere websites

De website kan links of referenties bevatten naar andere sites, die niet door de gebruiker van de huidige website worden beheerd en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is.

Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de producten of diensten die hierop worden aangeboden of vermeld.

COOKIEBELEID

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine databestanden die via een website op de lokale pc van de bezoeker geplaatst worden.

Er bestaan diverse varianten, zoals:

 • sessiecookies of tijdelijke cookies, die zeer kort na je bezoek automatisch gewist worden
 • technische cookies, die je taalvoorkeur kunnen bijhouden
 • tracking cookies, die je gedrag op de website volgen en bijhouden
 • sociale cookies, die gelinkt zijn aan sociale media

De cookies worden geplaatst door de server van de website, dan wel door een partner van de website.

De server van de website kan alleen de eigen cookies lezen die geplaatst werden en heeft geen toegang tot de rest van de informatie die op je pc, laptop, tablet of gsm staat.

Een cookie stelt de server in staat om de pc te identificeren bij een volgend bezoek en zo bijvoorbeeld de erin opgeslagen voorkeurinstellingen automatisch weer te geven.

Het gebruik van cookies is vooral ingegeven op basis van het voornemen om de gebruikservaring bij een volgend bezoek aan de website te verbeteren.

Meer informatie i.v.m. cookies vind je terug op de volgende website: https://www.aboutcookies.org.

Je rechten i.v.m. cookies

Artikel 129 van de Wet van 13.06.2005 betreffende de elektronische communicatie (B.S. 20.06.2005) regelt het gebruik van cookies.

Conform de Belgische wetgeving kunnen cookies pas op je computer geïnstalleerd worden nadat je voorafgaandelijk hierover duidelijk geïnformeerd werd en hiertoe de toestemming hebt gegeven.

Deze regel is niet van toepassing op cookies die essentieel zijn voor het tot stand brengen van de communicatie (technische opslag van informatie) of het leveren van diensten die door de gebruiker specifiek gevraagd zijn en het gebruik van cookies hiervoor strikt noodzakelijk is.

Concreet

We wensen je erop te wijzen dat de meeste webbrowsers standaard het merendeel van de cookies automatisch op je computer of mobiel apparaat installeren.

Je kan je browser zo instellen dat je een melding krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat de installatie van cookies geweigerd wordt.

Reeds geïnstalleerde cookies kan je ook steeds wissen.

Het wissen of weigeren van cookies kan invloed hebben op de gebruikservaring en kan ertoe leiden dat bepaalde pagina’s van de website niet of minder goed functioneren.

Belangrijk

Het doorklikken naar andere plaatsen van de website, wordt aanzien als een onbetwistbare goedkeuring met het gebruik van cookies en het cookiebeleid.

De eerder verleende goedkeuring kan ook altijd worden ingetrokken.

Er worden op deze website enkel cookies gebruikt van betrouwbare partners.

Mocht je om een of andere reden iets verdachts opmerken dan verzoeken wij je hierover contact met ons op te willen nemen.

Welke cookies gebruikt deze website?

 • Sessie-/noodzakelijke cookies
 • Deze cookies zijn onmisbaar om de website of bepaalde onderdelen ervan te kunnen bezoeken.
 • Technische/functionele cookies
 • Deze cookies zorgen voor een meer gepersonaliseerde surfervaring en maken een bezoek aan on ze website aangenamer.
 • Tracking/third party cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe de bezoeker de website raadpleegt. Het uiteindelijke doel is om de diensten te verbeteren.

Gebruikers die niet willen dat hun gegevens worden gerapporteerd door Google Analytics, kunnen gebruik maken de Google Analytics Opt-out Browser Add-On.

Zie ook het privacybeleid van google op: https://privacy.google.com.

BB STUK

BBSTUK BV
Beverpark 309 UNIT A 7.1
9120 Beveren

Zaakvoerder:
Ivan Baert: info@bbstuk.be

Projectmanager:
Stijn Rademaker: stijn@bbstuk.be

Volg ons op:

©2022 – BBSTUK I Privacy Policy I Alg. voorwaarden I Website by J&I-Consult